Logo
Wczytywanie

Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Trumedico PL sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim (95-070) przy ul. 11 listopada 93/97 

Osoby, których dane są przetwarzane mają prawo:

  • Dostępu do danych
  • Do sprostowania danych
  • Do usunięcia danych (bycia zapomnianym)
  • Do ograniczenia przetwarzania
  • Do przenoszenia danych
  • Do sprzeciwu
  • Do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)

 

Dane osobowe przetwarzamy zgodnie z przepisami dotyczącymi danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania umowy oraz prawidłowej realizacji usług (art. 6 RODO).