Logo
Wczytywanie

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1.  KTO PRZETWARZA PAŃSTWA DANE?

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Trumedico PL sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim przy ul. 11 listopada 93/97 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000626527, NIP 7322173023, REGON 101742901. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami obowiązującego prawa.

2.  JAKIE DANE ZBIERAMY ?

KONTRAHENCI

Zbieramy dane osobowe niezbędne do przyjęcia i realizacji zamówienia, komunikacji związanej ze świadczeniem usług, kwalifikacji, identyfikacji w naszym systemie, obsługi ewentualnej reklamacji.

PROCES REKRUTACJI

Zbieramy dane osobowe niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji (imię i nazwisko kandydata, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia).

DANE ZBIERANE AUTOMATYCZNIE (PLIKI COOKIES)

Witryna www.trumedico.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

3.  SKĄD POZYSKUJEMY PAŃSTWA DANE?

KONTRAHENCI

Dane są pozyskiwane bezpośrednio od Państwa lub ze źródeł publicznie dostępnych (Rejestr Aptek, Hurtowni Farmaceutycznych CSIOZ)

KANDYDACI DO PRACY

Dane są pozyskiwane bezpośrednio od Państwa lub za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy.

4.  W JAKIM CELU PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE? CZY ICH PODANIE JEST KONIECZNE?

Dane osobowe przetwarzamy zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania umowy oraz prawidłowej realizacji usług.

KONTRAHENCI

Podanie danych jest konieczne do zrealizowania transakcji. Odmowa ich podania będzie skutkować rezygnacją ze współpracy.

KANDYDACI DO PRACY

Podanie przez Państwa danych osobowych wynika z przepisów prawa i jest niezbędne do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy. Odmowa podania danych uniemożliwia wzięcie udziału w rekrutacji.

Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Państwa danych po rozwiązaniu umowy bądź cofnięciu zgody tylko na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń lub jeżeli przepisy prawa obligują do retencji danych.

5.  JAK DŁUGO BĘDĄ PRZECHOWYWANE PAŃSTWA DANE?

Dane osobowe są przechowywane przez niezbędny czas dla prawidłowego funkcjonowania firmy.

6.  KOMU PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE?

Dostęp do Państwa danych osobowych mogą mieć pracownicy i współpracownicy firmy Trumedico. Ponadto, podmioty, którym firma powierzyła przetwarzanie danych osobowych (dostawcy usług technicznych, informatycznych oraz prawnych)

Nie udostępniamy baz danych innym podmiotom.

7.  W JAKI SPOSÓB CHRONIMY DANE?

Dokładamy wszelkich starań poprzez środki organizacyjne, techniczne i administracyjne, aby zapewnić należytą ochronę danych osobowych przed ich zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem bądź dostępem.

8.  JAKIE SĄ PAŃSTWA PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH?

·  Prawo dostępu do danych

·  Prawo do sprostowania danych

·  Prawo do usunięcia danych

·  Prawo do ograniczenia przetwarzania

·  Prawo do przenoszenia danych

·  Prawo do sprzeciwu

W celu skorzystania z powyższych praw prosimy o kontakt:

Trumedico PL sp. z o.o. sp. k.

11 listopada 93/97 Aleksandrów Łódzki (95-070)

biuro@trumedico.pl

42 651 90 07

9.  ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności poprzez opublikowanie aktualizacji na naszej stronie www.trumedico.pl