Logo
Wczytywanie

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE DLA APTEK

1. Dostawca oświadcza, że posiada zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej wydane dnia 10.07.2014 r. o numerze GIF-N-411/831-1/MSH/14 oraz że prowadzona przez niego działalność spełnia wymogi Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej.

2. Apteka przed złożeniem pierwszego zamówienia zobligowana jest dostarczyć zezwolenie na prowadzenie apteki oraz dokumenty rejestrowe w celu otwarcia konta klienta.

3. Dostawca realizuje sprzedaż na podstawie zamówienia złożonego telefonicznie lub w formie dokumentu elektronicznego, a w przypadku leków wydawanych na receptę oraz produktów refundowanych Apteka zobowiązana jest składać zamówienia wyłącznie w formie elektronicznej. Zamówienia przyjmowane są  telefonicznie: 42 651 90 07 lub na adres e-mail: zamowienia@trumedico.pl w dni powszednie w godzinach 8.00-16.00. Zamówienie powinno zawierać nazwę produktu, postać, dawkę, wielkość opakowania oraz ilość, a także adres dostawy.

4. W sytuacji braku możliwości zrealizowania zamówienia Dostawca przekaże Aptece w terminie 2 dni roboczych od otrzymania zamówienia pisemną odmowę realizacji wraz z uzasadnieniem.

5. W przypadku produktów refundowanych Dostawca stosuje urzędową cenę zbytu oraz urzędową marżę hurtową i stosuje wobec Apteki jednolite warunki umów sprzedaży.

6. Złożenie zamówienia przez Aptekę oznacza akceptację niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych.

7. Dostawca zobowiązuje się dostarczyć zamawiane produkty na własny koszt w terminie 7 dni roboczych i realizuje ich dostawę za pośrednictwem przewoźnika specjalizującego się w transporcie produktów leczniczych. Minimalna wartość zamówienia wynosi 400 zł netto dla jednej Apteki.

8. Apteka zobowiązana jest dokonać płatności w terminie wskazanym na fakturze. W przypadku opóźnienia płatności Dostawca może zażądać ustawowych odsetek za zwłokę.

9. Podczas odbioru przesyłki Apteka zobowiązana jest sprawdzić czy opakowania zbiorcze nie są uszkodzone oraz czy warunki transportu zostały zachowane.

10. Reklamacje należy zgłaszać w formie pisemnej na adres e-mail dostawcy reklamacje@trumedico.pl w terminie 7 dni od daty dostawy, korzystając z poniższego formularza.

11. Dostawca po rozpatrzeniu zgłoszenia informuje Aptekę o ustalonym sposobie załatwienia reklamacji.

REKLAMACJEZałączniki

# Plik Kategoria Data publikacji Typ Rozmiar
1 Formularz reklamacji / zwrotu towaru 14.06.2021 pdf 715,18 KB